DatViet Cargo NOI TRAO GUI YEU THUONG

Dưới đây là những mặt hàng mà công ty sẽ không nhận vận chuyển về Việt Nam.

 • - các loại vũ khí
 • - các loại chất kích thích cấm ở Việt Nam ( heroin,...)
 • - các loại sách có nội dung nhạy cảm bị Việt Nam kiểm duyệt.
 • - Thuốc ung thư Fucodan
 • - Xì gà
 • - các mặt hàng trang sức, nữ trang nhỏ công ty sẽ không chiệu trách nhiệm nếu có thất lạc trong quá trình vận chuyển.
 • - Tiền mặt để kèm với đồ sẽ bị hải quan Việt Nam lấy.
 • - Các mặt hàng đồ cổ
 • - các mặt hàng bằng thủy tinh dễ vỡ công ty sẽ không chiu trách nhiệm nếu vỡ trong quá trình vận chuyển.
 • - các mặt hàng dễ cháy nổ
 • - ống nhòm
 • - quần áo quân phục
 • - bột dinh dưỡng Rena Ment
 • - tinh dầu
 • - đạn súng hơi
 • - trà Golean
 • - Thiết bị y tế.
 • - máy xăm tattoo
100.000+

MILLION CUSTOMERS

100+

TEAM MEMBERS

24HR

SUPPORT AVAILABLE

5+

LOCATIONS

99%

CUSTOMER SATIFIED