*Giá chưa bao gồm phí vận chuyển ve Vietnam và thuế hải quan

 Prices does not cover shipping fees and surcharges