top of page

Saigon     $3.50/lbs*

Tỉnh         $3.95/lbs

VN - My  $6.00/lbs

Cách Gửi Hàng:

 

Xin vui lòng bấm vào icon gửi hàng 

để tạo label.

Hàng Sẽ Đến Tại VN Từ 7-10 Ngày Cho Những Quý Khách gui ve thành phố Và 10-15 Ngày Cho Những Quý Khách gui ve tinh

Khách lưu ý mỗi label sẽ là $10 Dat Viet sẽ thêm vào invoice khi Dat Viet nhận được kiện hàng, kiện hàng có thể 1lbs - 30lbs.

*Cu Chi, Nha Be, Hoc Mon, Binh Chanh them $0.25/lb

All Videos

All Videos

Watch Now
IMG_3561.jpg
bottom of page