Saigon     $3.50/lbs*

Tỉnh         $3.95/lbs

VN - My  $6.00/lbs

Cách Gửi Hàng:

 

Xin vui lòng bấm vào icon gửi hàng 

để tạo label.

Hàng Sẽ Đến Tại VN Từ 7-10 Ngày Cho Những Quý Khách gui ve thành phố Và 10-15 Ngày Cho Những Quý Khách gui ve tinh

Khách lưu ý mỗi label sẽ là $10 Dat Viet sẽ thêm vào invoice khi Dat Viet nhận được kiện hàng, kiện hàng có thể 1lbs - 50lbs.

*Cu Chi, Nha Be, Hoc Mon, Binh Chanh them $0.25/lb

USA

+1 (603) 203-7664

1224 Dorchester Ave STE 2

Dorchester, MA 02125

bos@datvietcargo.com

+1 (407) 747-5428

5160 W Colonial Dr

Orlando, FL 32808

orlando@datvietcargo.com

VIETNAM

+84 93 212 5040

21 Pham Cu Luong

Phuong 2, Tan Binh

vn@datvietcargo.com

281/1 ĐƯỜNG 30/4,

PHƯỜNG 4, TP. BẾN TRE

+1 (603) 858-7070

6795 Wilson BLVD #48

Falls Church, VA 22044

eden@datvietcargo.com

+1 (470) 337-0071

1630 Pleasant Hill RD #170

Duluth, GA 30096

atl@datvietcargo.com

581 ĐƯỜNG 23/10,

TP. NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ.

© 2014 by Tri Le

  • Facebook
  • Instagram