top of page

Những mặt hàng cấm !!!!

dưới đây là những mặt hàng mà công ty sẽ không nhận vận chuyển về Việt Nam.

- các loại vũ khí

- các loại chất kích thích cấm ở Việt Nam ( heroin,...)

- các loại sách có nội dung nhạy cảm bị Việt Nam kiểm duyệt.

- Thuốc ung thư Fucodan

- Xì gà

- các mặt hàng trang sức, nữ trang nhỏ công ty sẽ không chiệu trách nhiệm nếu có thất lạc trong quá trình vận chuyển.

- Tiền mặt để kèm với đồ sẽ bị hải quan Việt Nam lấy.

- Các mặt hàng đồ cổ

- các mặt hàng bằng thủy tinh dễ vỡ công ty sẽ không chiu trách nhiệm nếu vỡ trong quá trình vận chuyển.

- các mặt  hàng dễ cháy nổ 

- ống nhòm 

- quần áo quân phục

- bột dinh dưỡng Rena Ment

- tinh dầu

- đạn súng hơi

-trà Golean

- Thiết bị y tế.

- máy xăm tattoo

hang cam.jpg
bottom of page