Những Dịch Vụ Của Đất Việt Cargo

Tuy Những Dịch Vụ Dưới Đây Không Phải Tất Cả Những Gì Đất Việt Cargo Có Thể Mang Lại. Nhưng Nếu Quý Khách Có Nhu Cầu Hay Ý Kiến Mới DVC Vui Lòng Lắng Nghe Và Đáp Ứng. Chân Thành Cảm Ơn Sự Hỗ Trợ Và Giúp Đỡ Của Quý Khách Trong Những Thời Gian Khó Khăn Ở Bước Đầu.  DVC Sẽ Không Ngừng Cô´ Gắng Để Mang Lại Một Phương Tiện Gửi Hàng Với Giá Hợp Lý Và Nhịp Cầu Kết Nối Quê Hương.

          Tất cả sản phẩm mua tại Dất Việt được miễn phụ thu

*điện thoại va ipad gửi về tỉnh sẽ tính thêm $10

Những hàng có tính chất buôn bán không có list trên bạn phụ thu sẽ thêm $0.50/lbs. (nếu mỗi món hàng trên 10 cái)

USA

+1 (603) 203-7664

1224 Dorchester Ave STE 2

Dorchester, MA 02125

bos@datvietcargo.com

+1 (407) 747-5428

5160 W Colonial Dr

Orlando, FL 32808

orlando@datvietcargo.com

VIETNAM

+84 93 212 5040

21 Pham Cu Luong

Phuong 2, Tan Binh

vn@datvietcargo.com

281/1 ĐƯỜNG 30/4,

PHƯỜNG 4, TP. BẾN TRE

+1 (603) 858-7070

6795 Wilson BLVD #48

Falls Church, VA 22044

eden@datvietcargo.com

+1 (470) 337-0071

1630 Pleasant Hill RD #170

Duluth, GA 30096

atl@datvietcargo.com

581 ĐƯỜNG 23/10,

TP. NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ.

© 2014 by Tri Le

  • Facebook
  • Instagram